Valkeakosken Pienvarastot Oy vuokrasopimusehdot

1§ Varaston kunto ja säilytettävät tavarat: Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja kokoisena kuin se tämän sopimuksen tekohetkellä on. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Varastoitavan tavaran tulee olla ainoastaan laillista. Kaikenlaisten vaarallisten aineiden varastointi on ehdottomasti kielletty esim. räjähtävät, helposti syttyvät, ympäristölle tahi terveydelle vaaralliset aineet ovat kiellettyjä. Varastointi ainoastaan niille osoitetuissa varastotiloissa, käytäville ei saa varastoida. Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömasti mikäli sopimusehtoja ei noudateta.

2§ Lämmitys, valaistus ja kulunvalvonta: edellämainitut kuuluvat vuokrasopimukseen. Vuokratiloissa ei saa käyttää erillisiä/omia sähkö-/lämmityslaitteita.

3§ Varastotila: Vuokralainen on velvollinen hoitamaan varastoa/varastotiloja huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vahingon, jonka vuokralainen on tahallaan tai laiminlyönnillään muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut varastolle/varastokiinteistölle. Vuokralaisella ei ole oikeutta suorittaa ilman vuokranantajan lupaa korjaus- tai muutostöitä varastokiinteistössä. Vuokralaisen on huolehdittava ovien lukitsemisesta käyntinsä yhteydessä. Tupakointi ja minkään tulenteko on kielletty varastokiinteistössä. Max. painokuorma 350kg/neliömetri.

4§ Vastuut: Vuokranantaja vastaa kiinteistön vakuuttamisesta. Vuokranantaja EI vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden minkäänlaisesta vahingoittumisesta, hukkaantumisesta tahi mistään mahdollisista haju / kosteus / eläin / itiö vaurioista. Vuokralainen vastaa itse irtaimistonsa / varastoitavan tavaran riittävästä vakuuttamisesta.

5§ Huolto ja korjaus toimenpiteet: Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoito/huolto/korjaus toimenpide jota ei voi vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Ei akuutista huolto-/korjaustoimenpiteestä vuokranantaja ilmoittaa hyvissä ajoin vuokralaiselle. Vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle varastokiinteistön mahdollisesta vahingoittumisesta tahi puutteesta josta voi aiheutua vaaraa tahi ongelmia.

6§ Vuokraoikeus: Vuokralainen ei saa siirtää ilman vuokranantajan lupaa vuokraoikeuttaan eteenpäin muille tahoille.

7§ Vuokra: Vuokra maksetaan vuokranantajan tilille joka kuun 5. päivä. Korkolain mukaan viivästykorko on 7% yli Suomen Pankin vahvistaman viitekoron. Vuokran muutoksista voidaan sopia vapaasti vuokralaisen ja vuokranantajan välillä toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa.

8§ Sopimusrikkomukset: Mikäli vuokralainen rikkoo sopimusehtoja ja säännöksiä on vuokranantajalla oikeus sulkea vuokralaisen kulkuoikeus varastoon sekä purkaa vuokrasopimus välittömästi. Lisäksi vuokranantaja voi poistaa vuokralaisen tavarat parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä sekä välillisistä vahingoista.Jos vuokranmaksu myöhästyy yli 2 viikkoa vuokrasopimus raukeaa jonka jälkeen vuokranantajalla on oikeus siirtää/hävittää vuokralaisen varastoimat tavarat 1 kk:n säilytysjakson päätyttyä.

9§ Sopimuksen irtisanominen: Vuokrasopimus tehdään automaattisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimuksessa on yhden (1) kuukauden irtisanomisaika (täydet kalenterikuukaudet).Esim. Jos sopimus irtisanotaan kuun viimeinen päivä niin seuraava kuukausi on ns. irtisanomiskuukausi. Jos sopimus irtisanotaan kuukauden ensimmäinen päivä tai myöhemmin niin irtisanomisaika on seuraava täysi kalenterikuukausi.

Yhteystiedot

Valkeakosken Pienvarastot OY

Muut vuokrattavat tilat